fbpx

Andrzej Zorski

adwokat in spe, wspólnik

e-mail: a.zorski@kancelariatpz.pl

Od 1 stycznia 2017 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie, w roku 2020 zdał egzamin adwokacki z bardzo dobrymi wynikami. Absolwent prawa na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie złożył z oceną bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Wolność słowa a ochrona godności, dobrego imienia oraz prawa do prywatności” pod kierunkiem prof. dr hab. Przemysława Drapały. Laureat nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz trzykrotny stypendysta Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. Jest jednym ze współzałożycieli United Nations Association – Poland – organizacji non profit zajmującej się promocją idei Narodów Zjednoczonych w Polsce.

W swojej dotychczasowej karierze pracował w prestiżowych warszawskich kancelariach. Był także wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pracował ze studentami V roku prawa.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie ochrony dóbr osobistych oraz prawie autorskim, a także w szeroko rozumianym prawie finansowym. W naszej Kancelarii przewodzi także obsłudze prawnej skierowanej do osób powszechnie znanych i publicznych (tzw. high-profile individuals), w tym m. in. aktorów i polityków. Zajmuje się również doradztwem prawnym skierowanym do podmiotów gospodarczych.
Jest również autorem artykułów naukowych z zakresu prawa autorskiego (m. in. w „Monitorze Prawniczym”) oraz felietonów publikowanych w prasie codziennej luźno powiązanych z tematyką prawniczą.
Mec. Zorski jest również autorem popularnego bloga w serwisie www.natemat.pl
Obsługuje Klientów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Posiada certyfikat British Council z zakresu angielskiego języka prawniczego (TOLES Higher).

Kontakt

Kancelaria TPZ

aleja Niepodległości 148/4
02-554 Warszawa
Polska

adres Al. Niepodległości 148
lok. 4, 02 – 554 Warszawa

Skontaktuj się z nami